Het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede is opgericht in 1986 door Wanda Dondorp. Het PPCH heeft drie hoofdactiviteiten
  • Een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie
  • Vier modules tekenanalyse
  • Workshops, cursussen en lezingen
De vier modules tekenanalyse worden gegeven op post HBO en universitair niveau en zijn sinds 1993 de enige in dit vakgebied in Nederland en België. De modules kunnen apart gevolgd worden (certificaat en accreditatie per afgeronde module) en zijn ook te volgen als vierjarige deeltijdopleiding (+diploma). De stof van de modules Tekenanalyse gegeven door het PPCH is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van het PPCH.

De therapie, modules en cursussen gaan uit van de psychoanalytische visie op de ontwikkeling van de mens en diens functioneren in de volwassenheid, in combinatie met een cliëntgerichte en cognitieve therapeutische aanpak.